Çeyrek Asırlık Tecrübenin üstün teknoloji ve kusursuz işçilik ile birleşmesi...

Günümüzde hızla artan rekabet koşulları ve teknolojik imkânlar, şirketleri mevcut pazardan pay almak ve yeni pazarlar yaratabilmek için etkili bir mücadele verebilmenin yollarını arama durumuna getirmiştir. Bu gelişmeler, şirketleri atölye zihniyetinden kurtularak kurumsallaşmaya ve bünyelerinde bir kalite yönetim sistemini kurmak için çalışmalar yapmaya zorlamaktadır. Bu çalışmalarda bize yol gösterecek olan kalite politikamız;

Her zaman müşteri odaklı düşünerek, müşterinin beklentilerini karşılayacak kalite, performans ve fiyatta, güvenilir ürünler üretmek ve zamanında müşteriye ulaştırmaktır.

Kalite Belgelerimiz : ISO/TS 16949 (TUV NORD), ISO 9001 (TUV NORD), ISO 14001 (URS), Çevre izin belgesi , EN 15085-2 Demiryolu Araçları Kaynak Parçaları Belgesi , IRIS

Kalite politikamızın yerine getirilebilmesi için takip edeceğimiz prensipler ;

 • Çalışanlarımızın eğitimini ve katılımını sağlamak
 • Tedarikçilerimizle karşılıklı faydaya dayalı işbirliği içerisinde olmak ve gelişmelerini sağlamak.
 • Kalite yönetim sistemimizi bir amaç değil araç olarak görmek ve belirlediği şartlar doğrultusunda hareket etmek.
 • Topluma ve çevreye karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirmek.
 • Her alanda sürekli iyileştirme düşüncesini uygulamaktır.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

OTO TRİM yönetimi kalite politikasının ve kalite yönetim sisteminin uygulanmasının ve geliştirilmesinin sürekli destekçisi ve takipçisi olmayı taahhüt eder.

Ototrim sürdürülebilir çevre için ;
 • Yürürlükteki yasal yükümlülüklere ve diğer şartlara uymayı,
 • Yaşam kalitesini artırmak için çevre yönetim sistemini oluşturmayı ve sürekli iyileştirmeyi
 • Çevre kirliliğinin oluşmadan önlenmesi ve azaltılmasına yönelik yöntemler oluşturmayı.
 • Doğal kaynakların ve enerjinin verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamayı
 • Atık oluşumunu kaynağında azaltmayı, geri kazanılmasını sağlamayı
 • Çevrenin korunması, kirliliğin önlenmesi konularında çevre bilincinin arttırılmasını sağlamayı,taahhüt eder.