Çeyrek Asırlık Tecrübenin üstün teknoloji ve kusursuz işçilik ile birleşmesi...

Bu Politikanın amacı dürüstlüğü, etik davranışı ve Şirket içerisinde ve dış dünya ile etkileşimlerinde adil ilişkileri desteklemektir. Ayrıca Şirketin toplumsal değerlerini vitrine çıkarmaya yarar. Bu çerçevede Oto Trim çalışanları:

  • Yürürlükte bulunan ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere uygun hareket edecekler,
  • İş yaptıkları ve kişilerin haysiyet ve haklarına saygı göstererek ve yasadışı herhangi bir menfaati kabul etmeyerek veya bu tür menfaatlerden başkalarının yararlanmasına vesile olmayarak daima ahlaki standartlara bağlı kalacaklar,
  • Oto Trim'in faaliyette bulunduğu alanlarda, Oto Trim'in aleyhine sonuçlanabilecek çıkar çatışmalarının önlenmesi amacıyla, rekabet oluşturabilecek faaliyetlerde bulunmayacaktır,
  • Oto Trim'in ticari faaliyetlerini, finansal ve teknik bilgilerini ve şirket için ticari belgelerini gizli tutacaklar ve Oto Trim'in veya diğer şirketlerin maddi ya da fikri mülkiyetlerini zimmetlerine geçirmeyecekler,
  • Oto Trim'in bu davranış kurallarına uygun hareket edilmesinin sağlanması yönündeki çabalarına katkıda bulunacaklardır.
Yukarıda belirtilen davranış kurallarına uyum, Oto Trim tarafından takip edilecek ve bu konuda yapılabilecek ihlaller konusunda yaptırım uygulanacaktır.