• media.page.imagelinktitleformat

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ


      Ototrim sürdürülebilir çevre için ;

  • Çevre yönetim sistemi içerisinde olabilecek risklerimizi kontrol ederek ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı,
  • Faaliyetlerimizde etkin kullanım, geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme ile doğal kaynakların tüketimini en aza indirgemeyi, 
  • Faaliyetlerimizin sonucunda yaşam döngüsü içerisinde oluşan hava kirliliği, su kirliliği ve toprak kirliliğine neden olabilecek atık oluşumunun azaltılmasını , kirliliğin önlenmesini ve atıkların yasal şekilde bertaraf edilmesini,
  • Çevre yönetim sistemi kapsamında yapılan tüm çalışmalarımızı, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve ziyaretçilerimiz ile paylaşarak katılımlarını sağlamayı, 
  • Çevre Yönetim Sistemi uygulamalarını sürekli geliştirmeyi ve iyileştirmeyi,
  • Çevre kirliliğinin oluşmadan önlenmesi ve azaltılmasına yönelik yöntemler oluşturmayı,
  • Çevrenin korunması, kirliliğin önlenmesi konularında çevre bilincinin arttırılmasını sağlamayı, Taahhüt ederiz.

   Belirlenen çevre politikası ile üretim kapsamımız;

  •   Alüminyum sürgülü cam çerçeveleri, araç içi tutunma boru sistemleri, dış dikiz aynası kolları, havalandırma ve acil çıkış kapakları ile iç ve dış trim parçalarının üretimi ve satışı.