• media.page.imagelinktitleformat

YÖNETİM TAAHÜTÜ

 OTOTRİM üst yönetimi, Kalite ve Çevre Yönetim Sistemlerinin geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için;

 • OTO TRİM bünyesinde yasal şartlar ve mevzuat şartları da dahil olmak üzere müşteri şartlarının yerine getirilmesinin önemini iletmeyi
 • Entegre Kalite Yönetim Sistemleri’nin etkinliği için sorumluluk almayı 
 • EKYS’nin kalite politikasını oluşturmayı
 • EKYS’nin kalite hedeflerinin oluşturmayı
 • Kuruluşun kapsamını ve stratejik yönünü belirlemeyi
 • EKYS şartlarını iç prosesleriyle entegre olmasını sağlamayı
 • Proses yaklaşımı risk temelli düşünmeyi, kullanmayı ve uygulamayı 
 • EKYS tarafından ihtiyaç duyulan tüm kaynakları sağlamayı ve sağlandığından emin olmayı
 • EKYS bağlı olarak etkin bir EKYS yönetimi oluşturmayı
 • EKYS’de istenilen sonuçlara ulaşıldığından emin olmayı
 • EKYS’nin etkinliğine katkı sağlamayı, personeli teşvik etmeyi
 • EKYS’ye için tüm çalışanları iyileştirmeyi teşvik etmeyi
 • EKYS gereği süreç liderlerine atamayı ve rollerini belirlemeyi ve onlara destek vermeyi
 • Süreçlerin etkinliğini ve verimliliğini gözden geçirmeyi
 • Yasal şartlar ve müşteri beklentilerinin analizleri ile ‘’Ürün Emniyeti’’nin sağlanmasını

taahhüt ederiz.